Temperatur Reveljgränd


Aktuella temperaturer
Ute nord-1.06 °c Ute syd-0.75 °c
Balkongen-0.13 °c Köket21.06 °c
Skrubben22.19 °c Vardagsrum18.38 °c
Senaste mättid 2022-12-06 00:30:50