Vad är det som är kul i gult?

Det råkade bara bli så, med anledning av att objektet för att ha kul är just gult.

Då kan man ju fråga sig vilket objekt?
Det man har kul i förstås !

yellow_in_forest2.jpg (44168 bytes)

 

© MrShadow 2001